Remont placu przy szkole

We wrześniu 2021r. został wykonany remont części placu przy szkole. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni oraz montaż piłkochwytów. Do wykonania został drugi etap prac obejmujący remont ostatniej części nawierzchni. Dzięki wykonanym pracom poprawiła się estetyka terenu wokół szkoły, ale również zyskaliśmy nowe miejsce do organizowania imprez środowiskowych m.in. pikników rodzinnych. Prace zostały sfinansowane z budżetu gminy Maków Podhalański, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w głosowanie. Szczególne podziękowania składamy Panu Burmistrzowi Pawłowi Sali za przychylność dla naszych pomysłów i pomoc w ich realizacji.

Skip to content