UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLASY I

„Teraz już z honorem ślubować możemy

  I jak być dobrym uczniem doskonale wiemy”

W dniu 14 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy 1. Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji pierwszoklasistów w kaplicy w Dolnym Makowie. Podczas Mszy uczniowie klasy 1 i ich rodzice uczestniczyli w procesji z darami, a na zakończenie każdy pierwszak otrzymał błogosławieństwo z rąk ks. Jacka Jastrzębskiego. Następnie cała społeczność uczniowska, rodzice, nauczyciele udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. czasie programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem wychowawczyni Jolanty Głuszek uczniowie zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. W odświętnych strojach z biretami na głowie uczniowie odtańczyli poloneza, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Poprzez wiersze i piosenki starali się przekonać, że już wiele potrafią i wiedzą, co znaczy być wzorowymi uczniami. Swym występem udowodnili, iż zasługują na miano prawdziwych uczniów i mogą być przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali przez Panią Dyrektor Anetę Tymańską pasowani na uczniów. Po dokonaniu aktu pasowania Pani Dyrektor życzyła pierwszakom samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz wielu radosnych chwil w murach naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki od rodziców, ks. Proboszcza oraz wychowawczyni.

Ta ważna uroczystość była również okazją by w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa każdy uczeń klasy 1 został przyjęty w poczet czytelników naszej biblioteki.

Na zakończenie uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, a następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Skip to content