DLA RODZICÓW

OFERTA SZKOŁY

Jesteśmy placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie.

Wychowujemy dzieci w duchu zasad katolickich oraz wartości patriotycznych, dbając o integralny rozwój każdego dziecka.  Staramy się wpajać dzieciom szacunek do tradycji, kultywujemy zwyczaje związane ze świętami, tak religijnymi, jak i narodowymi. Kształtujemy odpowiednie postawy, stawiając za wzór osoby godne naśladowania.

Wspieramy rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Dążymy do jak największej integracji dzieci oraz do szerokiej współpracy rodziców ze szkołą. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i współdecydują o jej organizacji. Nasze relacje staramy się opierać na życzliwości, szacunku i zaufaniu.

Praca w nielicznych zespołach klasowych daje możliwość większej indywidualizacji nauczania, dotarcia do każdego ucznia, poznania jego potrzeb, zainteresowań, możliwości i problemów. Dzięki odpowiednio dobranym podręcznikom, dużej ilości i różnorodności środków dydaktycznych zapewniamy uczniom wysoki poziom nauczania.

Troszczymy się również o uczniów z deficytami rozwojowymi, dostosowując program nauczania do ich potrzeb, zainteresowań i problemów.

Realizujemy wiele projektów edukacyjnych, bierzemy udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, organizujemy szereg wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych, współpracujemy z różnymi instytucjami.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, biblioteką, salą komputerową, salą gimnastyczną, placem zabaw, a także dwoma salami przeznaczonymi na oddziały przedszkolne.

Pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym i szkole jest bezpłatny.  Rekrutacja trwa cały rok, a już teraz zapraszamy dzieci na kolejny rok szkolny.

Dzieciom w oddziale przedszkolnym zapewniamy:

  • Bezpłatny pobyt od godz. 7.00 do godz. 16.00 dla każdego dziecka od 3 roku życia / istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym  dostosowanego do potrzeb rodziców oraz w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci od 2,5 roku życia/.
  • Dodatkowe bezpłatne zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, religii.
  • Zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne, ruchowe.
  • Zajęcia z logopedą i innymi specjalistami w miarę potrzeb.

 

Dzieciom w szkole zapewniamy bezpłatnie:

  • Naukę w nielicznych klasach.
  • Zajęcia z logopedą, terapię pedagogiczną.
  • Naukę dwóch języków obcych: język niemiecki, język angielski.
  • Opiekę świetlicową.
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: SKS, gimnastyka korekcyjna , koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, wyjazdy na basen, zespół regionalny .
Skip to content