UMIEM PŁYWAĆ

Mały MIstrz

W Programie „Umiem pływać” , w roku szkolnym 2019/2020, uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Cotygodniowe wyjazdy na krytą pływalnię do Suchej Beskidzkiej odbywały się pod opieką p. Sylwii oraz p. Marzeny – nauczycielek naszej szkoły. P. Marzena, która jest nauczycielem wychowania fizycznego w  szkole, była również instruktorem pływania podczas zajęć na basenie.

Główne cele programu:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
– wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie
programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć.  Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej.

Program był finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz organu prowadzącego szkołę – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy.

Skip to content