Metoda pracy wychowawczej PERSONA

Program Persona jest wykorzystywany w szkołach  jako pomoc i narzędzie w realizacji misji SPSK  (integralny rozwój nauczyciela i ucznia).  Założeniem tego programu wychowawczego jest to, że najlepszym działaniem wychowawczym jest osobisty kontakt nauczyciela z uczniem. Wychowawca , jako pedagog promotor wzmacnia ucznia, motywuje i prowadzi dziecko ku dobru. Promotorem może być każdy nauczyciel wybrany przez ucznia.

Program Persona odpowiada na potrzeby uczniów i podkreśla charakter szkół SPSK. W roku szkolnym program będzie realizowany w klasach 4-8 naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymuje Indeks Rozwoju Osobistego, który służy do sporządzania notatek w kontekście indywidualnej pracy wychowawcy z uczniem .

Skip to content