Konkurs pięknego czytania

Niektóre projekty realizowane w ramach NPRC były realizowane przez dłuższy czas. Poniższe zadanie właśnie takie było. Przez wiele tygodni nauczyciele analizowali umiejętność poprawnego czytania albowiem mieli wytypować ucznia, który „pięknie czyta”. Pod uwagę brana była dykcja, poprawność czytania, modulacja głosu, zaangażowanie w projekt, aktywność czytelnicza. W wielu  przypadkach było to trudne  do rozstrzygnięcia, ponieważ poziom był bardzo wyrównany. W innych sytuacjach nauczyciele nie mieli z wytypowaniem laureata problemu. Uczniowie w ramach działań wspierających rozwój czytelnictwa mieli możliwość wykazać się talentem recytatorskim, ponieważ deklamowali wiersze.Podsumowując projekt należy podkreślić, że w niektórych klasach należałoby  więcej przyznać nagród, ale ze względu na ograniczoną ich ilość, liczba laureatów w poszczególnych klasach została ograniczona do minimum.

Skip to content