Etapy powstawania książki

Ramach działań związanych z NPRC uczniowie poznawali zawody kojarzone z rynkiem księgarskim. Poznali etapy powstania książki.  Po zakończonych zajęciach dzieci wiedzą na czym polega praca autora, ilustratora czy redaktora. Na podsumowanie chętni wykonywali książeczkę, której byli autorami i ilustratorami. Dzieci więcej uwagi poświęciły na wykonywanie rysunków, które były dopracowane, kolorowe i ciekawe. Tekst był krótki lecz treściwy.

Skip to content