INFORMACJE OGÓLNE

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Kwota dofinansowania wyniosła 35 000,00zł, a dodatkowy (wymagany) wkład własny organu prowadzącego w postaci laptopa i monitora interaktywnego wyniósł 8 750,00zł. Zakupione pomoce dydaktyczne to przede wszystkim programy interaktywne do wykorzystania na tabletach, laptopach i monitorach interaktywnych. Ponadto zakupione zostały dwa zestawy robotów Photon EDU z dodatkowym wyposażeniem. Część kwoty została wydana na zakup tradycyjnych pomocy dydaktycznych.  Integralną częścią całego programu jest udział nauczycieli w szkoleniu dotyczącym wykorzystania narzędzi  TIK w edukacji. Grupa nauczycieli naszej szkoły zakończyła 40-to godzinne  szkolenie w ramach projektu Lekcja Enter.

Skip to content