Moda bajkowa i konkurs wiedzy

Na zajęciach lekcyjnych uczniowie wybranych klas rozwiązywali test dotyczący znajomości treści przeczytanych książek. Była to już ostatnia przymiarka, by wytypować najlepszego czytelnika. W rozgrywkach brało udział prawie 30 uczniów. Nauczyciele, którzy zorganizowali i przeprowadzili konkurs podkreślali, że trudno jest jednoznacznie wytypować zwycięzcę. Ale  po przeliczeniu i przedyskutowaniu wyłoniono laureatów.Tych dylematów nie było przy wyłonieniu finalisty podczas pokazu mody bajkowej.

Skip to content