Inauguracja programu w naszej szkole

 13 września 2023 r. w ramach programu Persona, w klasach 4-8, miało miejsce uroczyste rozdanie  Indeksów rozwoju osobowego.

   Program ten, jest programem autorskim SPSK. Ma on na celu wsparcie każdego ucznia we wspaniałej i niepowtarzalnej przygodzie odkrywania, poznawania i doskonalenia samego siebie, na płaszczyźnie rozwoju fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego. Będzie on  realizowany w naszej placówce cyklicznie, jako spójny program wychowawczo-formacyjny.

   Koordynatorami programu, w naszej szkole, zostali p. Bernadka i p.Artur, którzy swoją odpowiedzialną rolę rozpoczęli od czynnego udziału w szkoleniu  w Czerwiennem.

Była to dla nich świetna okazja do zawarcia znajomości z koordynatorami innych szkół SPSK z rejonu Polski Południowej, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, jak również zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, aby w jak najlepszy sposób wspomagać młodego człowieka w jego integralnym rozwoju.

Skip to content