PRZEKAŻ 1,5%

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1,5% podatku należnego za poprzedni  rok podatkowy na rzecz Szkoły Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim. Już od kilku lat pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczamy na remonty w placówce, doposażenie sal i inne bieżące potrzeby szkoły.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich?

W deklaracji podatkowej:

PIT 37 – należy wpisać:

w pozycji 123 – KRS 0000044175

w pozycji 124 – przekazywaną kwotę

w pozycji 125 –  Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

w pozycji 126 – zaznaczyć to pole aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 132

w pozycji 127 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z płatnikiem, takie jak telefon lub e-mail

Analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

PIT 36

PIT 36 L

PIT 38

PIT 28

Wpłaty dokona właściwy Urząd Skarbowy  zgodnie z Państwa dyspozycją.

W każdą środę, na porannej modlitwie, cała wspólnota szkolna modli się w intencji wszystkich darczyńców.

Skip to content