Edukacja – Inspiracja

W programie Edukacja Inspiracja przyznawane są granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych.  Nauczyciele-uczestnicy programu wzmacniąją swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu. W roku szkolnym 2019/2020 jeden z takich grantów został przyznany naszej szkole. Dzięki zaangażowaniu p. Anety, która uczy u nas matematyki, biologii i chemii, powstał program pt. „Moje miejsce na ziemi – Maków Dolny” polegający głównie na pracy badawczej uczniów. Realizowany będzie w ramach innowacji pedagogicznej.

Projekt pt: ” Moje miejsce na Ziemi – Maków Dolny” jest realizowany  przez uczniów szkoły Szkoły  Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim w okresie od 4.11.2019r. do 31.05.2020r. Projekt  polegał będzie głównie na pracy badawczej uczniów dotyczącej określenia jakości wody, gleby, powietrza w swoim środowisku, czyli w Makowie Dolnym, oraz narażenia społeczności Makowa na hałas, odór i nadmierne oświetlenie. Uczniowie będą realizować cztery bloki tematyczne, a na każdy składać się będzie krótki wstęp dotyczący danego bloku i pracy w terenie, zajęć terenowych (pobieranie próbek, obserwacje, pomiary, wycieczki do oczyszczalni i do Parku Babiogórskiego), analizy próbek w szkole oraz wyciągnięcia wniosków z danej analizy. Na końcu uczestnicy projektu przedstawią swoje wyniki i wnioski lokalnej społeczności na Pikniku Rodzinnym.

Przyznany grant został wykorzystany na zakup niezbędnych, do przeprowadzenia badań, pomocy dydaktycznych:

1. Zestaw doświadczalny do badania gleby

2. Zestaw doświadczalny do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu

3. Zestaw doświadczalny do analizy wody

4. Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury

5. Fartuchy ochronne białe

6. Okulary ochronne

Uczestnicy oprócz ciekawych zajęć i zdobytej wiedzy rozwiną również kompetencje społeczne i obywatelskie.

Skip to content