Organizacja pracy szkoły

Organizacja pracy szkoły

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie od 09.11.2020r. do 29.11.2020r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć w szkole w klasach IV-VIII oraz zawieszone zostają zajęcia dla klas I-III. Nauczanie będzie odbywało się w trybie zdalnym z użyciem aplikacji Teams. Wszystkie zajęcia będą  odbywać  się zgodnie z planem lekcji.  Bieżące  informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny. Równocześnie prosimy o odczytywanie przesłanych wiadomości i terminowe informacje zwrotne.

Oddziały przedszkolne od 09.11.2020r. do 29.11.2020r. pracują bez zmian.

Skip to content