Sportowe Talenty

W związku z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczynamy proces rejestracji w ewidencji ,,Sportowe Talenty”.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem
Edukacji i Nauki. Każda placówka szkolna jest zobowiązana do założenia i prowadzenia konta
w programie Sportowe Talenty.

 

Co roku w okresie od marca do końca kwietnia nauczyciele na lekcjach wychowania fizycznego mają
obowiązek przeprowadzenia testów sprawnościowych oraz zebrania od rodziców informacji o wadze
i wzroście uczniów. Dotyczy uczniów klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Więcej na temat samego programu, wszystkie aktualne informacji, dokumenty, dane kontaktowe
oraz pomocne instrukcje związane z uczestnictwem w programie Sportowe Talenty mogą odszukać
Państwo na stronie  http://www.sportowetalenty.gov

 

Skip to content