Bezpieczne wakacje

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim realizuje program „Bezpieczne wakacje. Zdrowy styl życia wolny od nałogów”. Jednym z jego punktów był zorganizowany w lipcu konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych pt. „Aktywnie spędzam wakacje”. Celem tego konkursu było promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu (bez nałogów).  Również nasze dzieci, podczas zajęć w oddziale przedszkolnym, wykonały piękną pracę zbiorową. Wysiłek i zaangażowanie przedszkolaków zostały docenione przez organizatorów konkursu. Na wszystkich uczestników czekają nagrody. Upominki będą do odebrania w nowym roku szkolnym. Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Skip to content